قرعه‌کشی مابوتانیا و مابوتانیای فرزندان بهار 1402

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز جمعه 1402/04/16 ساعت 18:00 در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان مسابقه مابوتانیا بهار و مابوتانیا بهار فرزندان،  سال 1402 مشخص شد.