قرعه‌کشی مابوتانیا و مابوتانیای فرزندان بهار ۱۴۰۲

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۰۰ در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان مسابقه مابوتانیا بهار و مابوتانیا بهار فرزندان،  سال ۱۴۰۲ مشخص شد.