چنانچه مایل هستید تا توانایی ها و استعدادهای شما از سوی کارشناسان مجرب بوتان مورد ارزیابی قرار بگیرد، لطفا فرم زیر را پر نموده و درخواست خود را ارسال نمایید.

اطلاعات اولیه
سوابق تحصیلی:
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
دوره‌هاي آموزشي/تخصصي
دوره آموزشی
دوره آموزشی
دوره آموزشی:
دوره آموزشی
دوره آموزشی
مهارتها
زبان انگلیسی
سایر زبان ها
کامپیوتر
موفقيتهاي خاص (مقالات ، تأليفات ، تحقيقات ، جوايز و ...)
فعاليتها و سرگرمي‌هاي اوقات فراغت
سوابق کاری
1- محل كار كنوني / آخرين محل كار
محل کار قبلی
محل کار قبلی
محل کار قبلی
شغل مورد نظر
معرفها:

لطفا نام 3 نفر(به غير از بستگان درجه يك)كه مي‌توانند شناخت خود را از خصوصيات يا تواناييهای شما در اختيار ما بگذارند، ذكر کنيد.

نفر اول
نفر دوم
نفر سوم
نحوه مراجعه/ارتباط
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 8 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید
FHS3-00-01                    Revision 05                     Revision Date 1397/10/09