مسئولیت‌های اجتماعی

ما در گروه شرکت‌های بوتان، همواره در تلاش هستیم تا آنچه در توان داریم را برای فردای بهتر کشورمان ایران به کار گیریم. تولید و صادرات محصولات ساخت ایران و ارائه خدمات، بخشی از این مسئولیت است اما، همواره به موضوعات دیگر نیز توجه داشته‌ایم. ما می‌کوشیم تا هر چه بیشتر، به جهان پیرامون توجه داشته باشیم. رسیدگی و توجه به محیط زیست، کمک به توسعه جوامع اطراف و رشد اقتصادی، توجه به امور خیریه، تجهیز و نوسازی مدارس مناطق سردسیر، حمایت از آموزش و نوآوری چند نمونه از این اقدامات است. در ادامه، به بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بوتان پرداخته خواهد شد.

آموزش
اخلاق سازمانی
محیط زیست
رشد اقتصادی
امور خیریه
تندیس‌ها و جوایز
استفاده از تکنولوژی برای محیط زیست