قرعه‌کشی مابوتانیا همکاران تابستان 1402

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز جمعه 1402/07/07 ساعت 16:30 در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان مسابقه مابوتانیا همکاران تابستان  سال 1402 مشخص شد.

اسامی برندگان مسابقه مابوتانیای همکاران تابستان 1402:

ردیف امتیاز کد همکاری: نام و نام خانوادگی: نوع همکاری / شرکت شهر / محل خدمت استان / منطقه برنده قرعه کشی
1 190 5006419 اسماعیل حسین پور نصاب مشهد خراسان رضوی اسپیکر بلوتوث
2 190 8575 محمد رسولی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه ساعت هوشمند
3 200 8145 رضا بابائی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
4 200 4857 فاطمه عظیمی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ماگ اسموتی ساز
5 200 4162 سوسن دل پسند گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ماگ اسموتی ساز
6 170 5007138 ظاهر مصطفوی اوموئی نصاب راه انداز فردیس البرز ساعت هوشمند
7 200 5433 حامد بنی احمد گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ماگ اسموتی ساز
8 200 5424 مهدی میرزابیگی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ماگ اسموتی ساز
9 170 5007060 علی انصاری نصاب راه انداز اندیشه تهران ماگ اسموتی ساز
10 200 3566 مسعود بهجت شرکت بیتا تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
11 190 7649 سجاد فلاحی شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ماگ اسموتی ساز
12 200 1325 سیدعرفان یوسفی شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ماگ اسموتی ساز
13 200 6296 فاطمه اکبری گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
14 190 5985 پیمان سلمانیه شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
15 200 4856 عباس قوی دل گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ساعت هوشمند
16 180 311 غلامرضا باهوش آغمیونی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
17 200 2746 شاهین آکسه شرکت صنعتی تولا دفتر فرمانیه تهران ساعت هوشمند
18 200 1219 جواد فیروزبیکدلی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
19 200 5002028 سيدمحمد زماني زاده سرویسکار گروه صنعتی بوتان بیجار کردستان ماگ اسموتی ساز
20 180 5006855 معلی محمدرضا سرویسیار گروه صنعتی بوتان اهواز خوزستان ماگ اسموتی ساز
21 200 651 محمد یوسفی شرکت الیکا سایت دوم ساوه اسپیکر بلوتوث
22 200 8174 امیر هوشنگی ماهر شرکت صنعتی تولا دفتر هویزه تهران ماگ اسموتی ساز
23 190 6707 سیدصادق موسوی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
24 190 1006109 محمود حسني نماینده فروش گروه صنعتی بوتان اراک مرکزی اسپیکر بلوتوث
25 200 9036 سمیه سلیم شرکت قطعات و کالای بوتان سایت یکم ساوه ساعت هوشمند
26 190 5007271 مرتضی میرزاخانی سرویسکار گروه صنعتی بوتان اراک مرکزی ساعت هوشمند
27 200 5007191 مجتبی ازاد نصاب مشهد خراسان رضوی اسپیکر بلوتوث
28 200 284 رضا کشاورزیان گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ماگ اسموتی ساز
29 200 8922 فرامرز آرمند گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ماگ اسموتی ساز
30 160 5007725 حمیدرضا کمالی روستا نصاب راه انداز کرج البرز اسپیکر بلوتوث
31 200 3867 حمیدرضا درویشی شرکت بوتان تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
32 160 5004743 وحيد نيك پرور سرویسکار گروه صنعتی بوتان گلبهار خراسان رضوی اسپیکر بلوتوث
33 200 1094 طیب حبیبی قطب شرکت الیکا سایت دوم ساوه ساعت هوشمند
34 180 7991 مهدی فضل الهی شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ماگ اسموتی ساز
35 200 2844 زینب حسین زاده گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه تبلت
36 180 5008009 عباس حسین زاده علی ابادی زارع سرویسکار گروه صنعتی بوتان انار کرمان ساعت هوشمند
37 170 4649 حسن حسین پور شرکت آذرگرما سهند تبریز تبریز تبریز اسپیکر بلوتوث
38 200 3644 علی مرسلی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه ماگ اسموتی ساز
39 160 5007785 حمزه نصیری حسن ابادی نصاب راه انداز کرمان کرمان ساعت هوشمند
40 190 5007896 مبین سبزبان سرویسکار گروه صنعتی بوتان مشهد خراسان رضوی اسپیکر بلوتوث
41 180 5003362 مهدی تقی زاده نصاب گناباد خراسان رضوی ساعت هوشمند
42 160 5007829 محمد فرزین پور نصاب مشهد خراسان رضوی ساعت هوشمند
43 190 8773 الهام نورانی شرکت بیتا تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
44 180 5005420 سلطاني  عبداله سرویسیار گروه صنعتی بوتان قزوین قزوین اسپیکر بلوتوث
45 200 769 ساجد تقوی کلاچاهی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه اسپیکر بلوتوث
46 200 2838 یوسف علی یاری شرکت الیکا سایت دوم ساوه اسپیکر بلوتوث
47 200 8541 زهرا احمدی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ماگ اسموتی ساز
48 200 1574 هانیه شکوهی کامکار گروه صنعتی بوتان دفتر هویزه تهران اسپیکر بلوتوث
49 200 192 حسین سلیمانی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ساعت هوشمند
50 170 5005233 مهدی نوفلاح نصاب راه انداز تهران تهران ماگ اسموتی ساز
51 180 5007369 مصطفی مشهدی سرویسکار گروه صنعتی بوتان کرمان کرمان ساعت هوشمند
52 200 3312 امیر حسینی گروه صنعتی بوتان دفتر هویزه تهران ساعت هوشمند
53 190 5706 علی راهوی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ماگ اسموتی ساز
54 190 1003845 بهمن اصغر شرقي بناب نماینده فروش گروه صنعتی بوتان بناب تبريز آذربایجان شرقی ماگ اسموتی ساز
55 200 6411 زهرا فرخی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ماگ اسموتی ساز
56 190 5878 داود رجبی حجت شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
57 200 5693 سالار خورشیدی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه تبلت
58 200 2588 محمد کشاورزشکری گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
59 200 702 حسین رسولی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه ساعت هوشمند
60 190 562 محمد تقی زاده منفردی گروه صنعتی بوتان سایت سوم ساوه ماگ اسموتی ساز