قرعه‌کشی مابوتانیا همکاران تابستان ۱۴۰۲

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۳۰ در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان مسابقه مابوتانیا همکاران تابستان  سال ۱۴۰۲ مشخص شد.

اسامی برندگان مسابقه مابوتانیای همکاران تابستان ۱۴۰۲:

ردیف امتیاز کد همکاری: نام و نام خانوادگی: نوع همکاری / شرکت شهر / محل خدمت استان / منطقه برنده قرعه کشی
۱ ۱۹۰ ۵۰۰۶۴۱۹ اسماعیل حسین پور نصاب مشهد خراسان رضوی اسپیکر بلوتوث
۲ ۱۹۰ ۸۵۷۵ محمد رسولی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه ساعت هوشمند
۳ ۲۰۰ ۸۱۴۵ رضا بابائی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
۴ ۲۰۰ ۴۸۵۷ فاطمه عظیمی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ماگ اسموتی ساز
۵ ۲۰۰ ۴۱۶۲ سوسن دل پسند گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ماگ اسموتی ساز
۶ ۱۷۰ ۵۰۰۷۱۳۸ ظاهر مصطفوی اوموئی نصاب راه انداز فردیس البرز ساعت هوشمند
۷ ۲۰۰ ۵۴۳۳ حامد بنی احمد گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ماگ اسموتی ساز
۸ ۲۰۰ ۵۴۲۴ مهدی میرزابیگی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ماگ اسموتی ساز
۹ ۱۷۰ ۵۰۰۷۰۶۰ علی انصاری نصاب راه انداز اندیشه تهران ماگ اسموتی ساز
۱۰ ۲۰۰ ۳۵۶۶ مسعود بهجت شرکت بیتا تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
۱۱ ۱۹۰ ۷۶۴۹ سجاد فلاحی شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ماگ اسموتی ساز
۱۲ ۲۰۰ ۱۳۲۵ سیدعرفان یوسفی شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ماگ اسموتی ساز
۱۳ ۲۰۰ ۶۲۹۶ فاطمه اکبری گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
۱۴ ۱۹۰ ۵۹۸۵ پیمان سلمانیه شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
۱۵ ۲۰۰ ۴۸۵۶ عباس قوی دل گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه ساعت هوشمند
۱۶ ۱۸۰ ۳۱۱ غلامرضا باهوش آغمیونی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
۱۷ ۲۰۰ ۲۷۴۶ شاهین آکسه شرکت صنعتی تولا دفتر فرمانیه تهران ساعت هوشمند
۱۸ ۲۰۰ ۱۲۱۹ جواد فیروزبیکدلی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
۱۹ ۲۰۰ ۵۰۰۲۰۲۸ سیدمحمد زمانی زاده سرویسکار گروه صنعتی بوتان بیجار کردستان ماگ اسموتی ساز
۲۰ ۱۸۰ ۵۰۰۶۸۵۵ معلی محمدرضا سرویسیار گروه صنعتی بوتان اهواز خوزستان ماگ اسموتی ساز
۲۱ ۲۰۰ ۶۵۱ محمد یوسفی شرکت الیکا سایت دوم ساوه اسپیکر بلوتوث
۲۲ ۲۰۰ ۸۱۷۴ امیر هوشنگی ماهر شرکت صنعتی تولا دفتر هویزه تهران ماگ اسموتی ساز
۲۳ ۱۹۰ ۶۷۰۷ سیدصادق موسوی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
۲۴ ۱۹۰ ۱۰۰۶۱۰۹ محمود حسنی نماینده فروش گروه صنعتی بوتان اراک مرکزی اسپیکر بلوتوث
۲۵ ۲۰۰ ۹۰۳۶ سمیه سلیم شرکت قطعات و کالای بوتان سایت یکم ساوه ساعت هوشمند
۲۶ ۱۹۰ ۵۰۰۷۲۷۱ مرتضی میرزاخانی سرویسکار گروه صنعتی بوتان اراک مرکزی ساعت هوشمند
۲۷ ۲۰۰ ۵۰۰۷۱۹۱ مجتبی ازاد نصاب مشهد خراسان رضوی اسپیکر بلوتوث
۲۸ ۲۰۰ ۲۸۴ رضا کشاورزیان گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ماگ اسموتی ساز
۲۹ ۲۰۰ ۸۹۲۲ فرامرز آرمند گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ماگ اسموتی ساز
۳۰ ۱۶۰ ۵۰۰۷۷۲۵ حمیدرضا کمالی روستا نصاب راه انداز کرج البرز اسپیکر بلوتوث
۳۱ ۲۰۰ ۳۸۶۷ حمیدرضا درویشی شرکت بوتان تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
۳۲ ۱۶۰ ۵۰۰۴۷۴۳ وحید نیک پرور سرویسکار گروه صنعتی بوتان گلبهار خراسان رضوی اسپیکر بلوتوث
۳۳ ۲۰۰ ۱۰۹۴ طیب حبیبی قطب شرکت الیکا سایت دوم ساوه ساعت هوشمند
۳۴ ۱۸۰ ۷۹۹۱ مهدی فضل الهی شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه ماگ اسموتی ساز
۳۵ ۲۰۰ ۲۸۴۴ زینب حسین زاده گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه تبلت
۳۶ ۱۸۰ ۵۰۰۸۰۰۹ عباس حسین زاده علی ابادی زارع سرویسکار گروه صنعتی بوتان انار کرمان ساعت هوشمند
۳۷ ۱۷۰ ۴۶۴۹ حسن حسین پور شرکت آذرگرما سهند تبریز تبریز تبریز اسپیکر بلوتوث
۳۸ ۲۰۰ ۳۶۴۴ علی مرسلی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه ماگ اسموتی ساز
۳۹ ۱۶۰ ۵۰۰۷۷۸۵ حمزه نصیری حسن ابادی نصاب راه انداز کرمان کرمان ساعت هوشمند
۴۰ ۱۹۰ ۵۰۰۷۸۹۶ مبین سبزبان سرویسکار گروه صنعتی بوتان مشهد خراسان رضوی اسپیکر بلوتوث
۴۱ ۱۸۰ ۵۰۰۳۳۶۲ مهدی تقی زاده نصاب گناباد خراسان رضوی ساعت هوشمند
۴۲ ۱۶۰ ۵۰۰۷۸۲۹ محمد فرزین پور نصاب مشهد خراسان رضوی ساعت هوشمند
۴۳ ۱۹۰ ۸۷۷۳ الهام نورانی شرکت بیتا تپه سفید تهران اسپیکر بلوتوث
۴۴ ۱۸۰ ۵۰۰۵۴۲۰ سلطانی  عبداله سرویسیار گروه صنعتی بوتان قزوین قزوین اسپیکر بلوتوث
۴۵ ۲۰۰ ۷۶۹ ساجد تقوی کلاچاهی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه اسپیکر بلوتوث
۴۶ ۲۰۰ ۲۸۳۸ یوسف علی یاری شرکت الیکا سایت دوم ساوه اسپیکر بلوتوث
۴۷ ۲۰۰ ۸۵۴۱ زهرا احمدی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ماگ اسموتی ساز
۴۸ ۲۰۰ ۱۵۷۴ هانیه شکوهی کامکار گروه صنعتی بوتان دفتر هویزه تهران اسپیکر بلوتوث
۴۹ ۲۰۰ ۱۹۲ حسین سلیمانی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ساعت هوشمند
۵۰ ۱۷۰ ۵۰۰۵۲۳۳ مهدی نوفلاح نصاب راه انداز تهران تهران ماگ اسموتی ساز
۵۱ ۱۸۰ ۵۰۰۷۳۶۹ مصطفی مشهدی سرویسکار گروه صنعتی بوتان کرمان کرمان ساعت هوشمند
۵۲ ۲۰۰ ۳۳۱۲ امیر حسینی گروه صنعتی بوتان دفتر هویزه تهران ساعت هوشمند
۵۳ ۱۹۰ ۵۷۰۶ علی راهوی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ماگ اسموتی ساز
۵۴ ۱۹۰ ۱۰۰۳۸۴۵ بهمن اصغر شرقی بناب نماینده فروش گروه صنعتی بوتان بناب تبریز آذربایجان شرقی ماگ اسموتی ساز
۵۵ ۲۰۰ ۶۴۱۱ زهرا فرخی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران ماگ اسموتی ساز
۵۶ ۱۹۰ ۵۸۷۸ داود رجبی حجت شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه ساعت هوشمند
۵۷ ۲۰۰ ۵۶۹۳ سالار خورشیدی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه تبلت
۵۸ ۲۰۰ ۲۵۸۸ محمد کشاورزشکری گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه اسپیکر بلوتوث
۵۹ ۲۰۰ ۷۰۲ حسین رسولی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه ساعت هوشمند
۶۰ ۱۹۰ ۵۶۲ محمد تقی زاده منفردی گروه صنعتی بوتان سایت سوم ساوه ماگ اسموتی ساز