اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا تابستان ۱۴۰۰ اعلام شد!

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان در مسابقات مابوتانیا، اسامی برندگان سری دوم مسابقه مابوتانیا ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر اعلام می شود.