اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا تابستان 1400 اعلام شد!

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان در مسابقات مابوتانیا، اسامی برندگان سری دوم مسابقه مابوتانیا 1400، به شرح جدول زیر اعلام می شود.