اعلام برنذگان مسابقه فیلمک

اسامی برندگان مسابقه فیلمک اعلام شد!

شهریور ماه مسابقه فرزندان مابوتانیا به نام “فیلمک” برگزار شد. ۲۲۰ نفر از فرزندان مابوتانیا در این مسابقه شرکت کردند و بسیاری فیلم خوب دریافت کردیم. از همه فرزندان مابوتانیا که در این مسابقه شرکت کردند، سپاسگزاریم.
برای داوری این مسابقه، ۶ نفر از همکاران انتخاب شدند و تک‌تک فیلم‌ها را ارها و بارها مشاهده کردند. در نهایت با در نظر گرفتن مولفه‌هایی مانند خلاقیت، سناریو، فیلم‌برداری، سن و … داوری انجام شد و پس از جمع‌بندی آرا، دو گروه برنده انتخاب شدند.

۲۴ برنده رتبه ۱، جایزه: کارت خرید به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۵۳ برنده رتبه ۲، جایزه: کارت خرید به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان