چگونه آبگرمکن را روشن و خاموش کنیم؟ (مدل‌های B3115 – B3215i B5418rs)

چگونه آبگرمکن را روشن و خاموش کنیم؟ (مدل‌های B3115 – B3215i B5418rs)

چگونه آبگرمکن را روشن و خاموش کنیم؟ (مدل‌های B3115 – B3215i B5418rs)

چگونه آبگرمکن را روشن و خاموش کنیم؟ (مدل‌های B3115 – B3215i B5418rs)

در صورتی که نیاز به خاموش کردن کوتاه‌مدت آبگرمکن و روشن کردن مجدد آن دارید، مراحل زیر که نحوه صحیح روشن و خاموشن کردن مدل‌های آبگرمکن دیواری B3115، B3215i و B5418rs را توضیح داده است، دنبال کنید.

روشن و خاموش کردن آبگرمکن شمعک‌دائم بوتان مدل B3115

برای روشن کردن این مدل، اقدامات زیر را انجام دهید:

 1. شیر ورودی گاز مربوط به دستگاه را باز کنید.
 2. شیر ورودی آب سرد به دستگاه را باز نموده و شیر آب گرم مصرفی را بسته نگه دارید.
 3. شیر تنظیم گاز که جلوی بدنه آبگرمکن وجود دارد را روی وضعیت شمعک () قرار داده و سپس با آن را تا آخر به داخل فشار داده و در همان حالت نگه دارید. همزمان، دکمه فندک را جهت روشن شدن شمعک بزنید و با روشن شدن آن، پس از ۲۰ ثانیه، شیر را رها کنید.
 4. اکنون شیر تنظیم گاز را در وضعیت روشن ( ) قرار داده تا دستگاه همزمان با باز شدن شیر آب گرم، روشن شود.
 5. با توجه به میزان گرمای مورد نیاز و با استفاده از شیر تنظیم گاز آبگرمکن، شعله را تنظیم کنید.
 6. مقدار و دمای آب گرم را می‌توانید با چرخاندن شیر تنظیم، تعیین کنید. چرخش این شیر در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، مقدار آب خروجی را کاهش و دمای آن را افزایش می‌دهد و همین‌طور، چرخش آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، باعث افزایش خروجی آب و کاهش دمای آن می‌شود.

به منظور خاموش کردن این دستگاه مراحل زیر را انجام دهید:

 1. شیر تنظیم گاز را در وضعیت خاموش ( ) قرار دهید.
 2. شیرهای اصلی گاز و آب ورودی به آبگرمکن را ببندید.

نحوه روشن و خاموش کردن آبگرمکن آیونایز بوتان مدل B3215i

برای روشن کردن این مدل، اقدامات زیر را انجام دهید:

 1. فیش آداپتور ۳ ولت را به آبگرمکن و دوشاخه آن را به پریز برق بزنید و یا دو عدد باتری ۱٫۵ ولت بزرگ سایز D، در محفظه آن قرار دهید.
  این مدل به قابلیت انتخاب هوشمند منبع انرژی الکتریکی مجهز است؛ به طوری که با قطع برق، به طور خودکار در وضعیت استفاده از باتری قرار می‌گیرد.
 2. شیر ورودی گاز و آب سردی ورودی به دستگاه را باز کنید.
 3. شیر تنظیم گاز را در وضعیت حداقل دما () قرار داده تا دستگاه همزمان با باز شدن شیر آب گرم، روشن شود.
 4. با توجه به میزان گرمای آب مورد نیاز، به وسیله شیر تنظیم گاز آبگرمکن، شعله را تنظیم کنید.
 5. مقدار و دمای آب گرم را می‌توانید با چرخاندن شیر تنظیم مقدار و دمای آب گرم خروجی، تنظیم کنید؛ چرخش این شیر در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، مقدار آب خروجی را کاهش و دمای آن را افزایش می‌دهد و همین‌طور، چرخش آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، باعث افزایش خروجی آب و کاهش دمای آن می‌شود.

جهت خاموش کردن این آبگرمکن مراحل زیر را انجام دهید:

 1. شیر تنظیم گاز را در وضعیت خاموش () قرار دهید.
 2. شیرهای اصلی گاز و آب ورودی به آبگرمکن را ببندید.
 3. آداپتور را از پریز برق بکشید.

نحوه روشن و خاموش کردن آبگرمکن دیواری مدل B5418rs (فن‌دار با محفظه احتراق بسته)

برای روشن کردن این مدل آبگرمکن باید:

 1. فیش آداپتور ۳ ولت را به آبگرمکن و دوشاخه آن را به پریز برق بزنید.
 2. شیر ورودی گاز و آب سردی ورودی به دستگاه را باز کنید.
 3. شیر تنظیم گاز را در وضعیت روشن () قرار داده تا دستگاه همزمان با باز شدن شیر آب گرم، روشن شود. به هنگام روشن شدن آبگرمکن، ابتدا چراغ نمایشگر همزمان با جرقه‌‌زنی الکترود، به حالت چشمک‌زن سریع و پس از روشن شدن مشعل به صورت ثابت‌روشن در می‌آید.
 4. با توجه به میزان گرمای آب مورد نیاز، به وسیله شیر تنظیم گاز آبگرمکن، شعله را تنظیم کنید.
 5. مقدار و دمای آب گرم را می‌توانید با چرخاندن شیر تنظیم مقدار و دمای آب گرم خروجی، تنظیم کنید. چرخش این شیر در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، مقدار آب خروجی را کاهش و دمای آن را افزایش می‌دهد؛ همچنین با چرخش شیر در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، می‌توانید مقدار آب خروجی را افزایش و دمای آن را کاهش دهید.

جهت خاموش کردن این آبگرمکن مراحل زیر، می‌بایست انجام شود:

 1. شیر تنظیم گاز را در وضعیت خاموش () قرار دهید.
 2. شیرهای اصلی گاز و آب ورودی به آبگرمکن را ببندید.
 3. آداپتور را از پریز برق بکشید.