اگر در محلی آب لوله کشی نباشد آیا می توان از مدل های کم فشار بوتان استفاده نمود؟

بله، لازم است ارتفاع منبع آب از بالای آبگرمکن حداقل ۲ متر باشد.

بهترین راهکار برای کمتر رسوب گرفتن لوله های آبگرمکن چیست؟

  • خرید مدل مناسب(آیونایز و دارای توربولاتور)ب
  • استفاده از آبگرمکن باشعله کم
  • نصب رسوب گیر در مسیرآب سرد ورودی به آبگرمکن

استفاده از آبگرمکن دیواری در مناطق دارای املاح و رسوب زیاد آب مناسب است؟

بله و توصیه می شود حتما از مدل های آیونایز استفاده شود.

هر چند وقت یک بار، رسوب زدایی لوله های آبگرمکن ضروری است؟

بستگی به میزان سختی(املاح و رسوب) آب منطقه دارد.

استفاده از ۲ شیر آب گرم به صورت همزمان، با آبگرمکن دیواری مقدور است؟

در مدل های با ظرفیت زیاد (۱۸ لیتری) مقدور است، ولی توصیه می شود که از ۲ شیر همزمان استفاده نشود.

مزیت آبگرمکن دیواری نسبت به آبگرمکن ایستاده چیست؟

  • آب گرم فوری
  • آب گرم دائم
  • مصرف کمتر گاز
  • بدون دردسر سوراخ شدن مخزن
  • اشغال کمترین فضا
  • تولید آب گرم بهداشتی و بدون باکتری

ارتفاع لوله دودکش برای آبگرمکن ها حداقل چند متر باید باشد؟

۳ متر.

در آبگرمکن های فن دار و محفظه احتراق بسته این محدودیت وجود ندارد.

قطر دودکش محل نصب برای آبگرمکن های مختلف چقدر باید باشد؟

مدل های B4108, B4208i, BX114, BX214i, BX61, BX62i برای اتصال به دودکش قطر ۱۰ سانتیمتر ساختمان طراحی شده اند. در سایر مدل ها (به غیراز مدل های فن دار) قطر دودکش باید ۱۵ سانتیمتر باشد. همچنین عوامل دیگری مانند ارتفاع، می تواند بر کاهش قطر دودکش مورد نیاز اثر بگذارد که مشروط به تشخیص و تایید سرویسکار مجاز است.

فاصله محل نصب آبگرمکن تا دورترین شیر آب گرم، چند متر می تواند باشد؟

حداکثر بین ۷ تا ۱۰ متر که بستگی به عـــوامل متعــددی از قبیل مــدل آبگرمکن، دمای آب ورودی، کیفیت عــایق بندی لوله ها و … دارد.
فاصله هر چه کمتر باشد بهتر است.