کدام مدل های آبگرمکن دیواری فوری بوتان دارای بالاترین ظرفیت می باشند؟

مدل های B5418 rs, B3318if, B4118 Turbo, B4218i Turbo, B4318if Turbo