کدام مدل آبگرمکن دیواری فوری بوتان را انتخاب کنم؟

اگر استفاده کننده آبگرمکن دیواری فوری بوده اید: ابتدا مدل قبلی مورد استفاده خود را کنترل نمایید، سپس می توانید مدل آبگرمکن را متناسب با آن و حجم آب گرم خروجی مورد نظر خود انتخاب نمایید.

  • به طور مثال: اگر مدل B3115 را استفاده کرده اید، می توانید مدل B4115 Turbo یا B4215i Turbo را برگزینید. در عین حال اگر از حجم آب گرم خروجی مدل مورد استفاده قبلی رضایت کافی نداشته اید، یک ظرفیت بالاتر از آن مدل یعنی یکی از مدل‌های B4118 Turbo یا B4218i Turbo را انتخاب کنید.

اگر استفاده کننده آبگرمکن های مخزن دار بوده اید: با انتخاب آبگرمکن های فوری بوتان، بدون محدودیت و زمان انتظار برای گرم شدن آب، از آب گرم بهره خواهید برد ،ولی لازم است توجه داشته باشید شرایط نصب و دودکش مورد نیاز مدل های فوری با مخزن دار متفاوت است؛ جهت انتخاب مدل مناسب با 51011-021 تماس حاصل نمایید.