چگونه قبل از خرید، مدل مورد نیاز را به طور صحیح انتخاب کنیم؟

تماس با مرکز سراسری خدمات مشتریان بوتان، خط تلفن ویژه ۵۱۰۱۱- ۰۲۱ و استفاده از مشاوره و درخواست خدمات کارشناسی نصب