چگونه قبل از خرید، مدل مورد نیاز را به طور صحیح انتخاب کنیم؟

تماس با مرکز سراسری خدمات مشتریان بوتان، خط تلفن ویژه 51011- 021 و استفاده از مشاوره و درخواست خدمات کارشناسی نصب