نصب آبگرمکن داخل حمام یا رختکن مجاز است؟

خیر، نصب هر نوع آبگرمکن در حمام و رختکن، خطرآفرین و ممنوع است.