منبع انرژی جرقه زن الکتریکی در آبگرمکن های آیونایز چیست؟

  • در مدل های آیونایز محفظه احتراق باز، دستگاه با استفاده از آداپتور یا باتری فعال می شود.
    • آداپتور 3 ولت
  • در مدل های فن دار و محفظه احتراق بسته، به دلیل وجود فن، دستگاه با استفاده از برق شهری -220ولت- فعال می شود.