مزیت آبگرمکن دیواری فوری نسبت به آبگرمکن مخزن دار ایستاده چیست؟

  • تامین فوری و نامحدود آب گرم
  • متنوع و مناسب شرایط نصب مختلف
  • ابعاد کوچک و استفاده بهینه از فضای محل نصب