مدل آیونایز فن دار و روم سیلد چه ویژگی خاصی دارد؟

در محل های دارای محدودیت متراژ محل نصب (کمتر از 60 مترمربع)، فقدان دودکش ساختمانی یا قرارگیری در مجاورت وزش باد، می توان از این مدل ها استفاده کرد.

بوتان اولین تولیدکننده این نوع آبگرمکن در ایران است.