مدل آیونایز فن دار و روم سیلد چه ویژگی خاصی دارد؟

در محل های دارای محدودیت دودکش (قطر کم، ارتفاع کم، طول افقی زیاد و …) می توان از این مدل ها استفاده کرد. بوتان اولین تولیدکننده این نوع آبگرمکن در ایران است.