قطر دودکش محل نصب برای آبگرمکن های مختلف چقدر باید باشد؟

  • مدل های B4115 Turbo  و  B4215i Turbo: قطر دودکش 10 سانتیمتر
  • مدل های B3315، B3215i،B4118 Turbo و B4218i Turbo: قطر دودکش 15 سانتیمتر
  • مدل های B3315if, B3318if, B4318if Turbo: دودکش ویژه قطر 6 سانتیمتر
  • مدل محفظه احتراق بسته B5418rs: دودکش ویژه دوجداره با قطر لوله داخلی 6 و لوله بیرونی 10 سانتیمتر

ملاحظه: قطر و ارتفاع استاندارد دودکش قابل استفاده در مدل های مختلف، تابع ضوابط مبحث هفدهم قوانین مقررات ملی ساختمان می باشد که سرویسکاران مجاز بوتان ملزم به رعایت آن هستند.