فاصله محل نصب آبگرمکن تا دورترین شیر آب گرم، چند متر می تواند باشد؟

عدد مشخصی برای این منظور قابل استناد نمی باشد ولی هرچقدر فاصله کمتر باشد، بهتر است و برای فواصل بین 7 متر تا 10 متر، لازم است تا ظرفیت های بالاتر را انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که با افزایش این فاصله، شاهد هدر رفت آب تا زمان رسیدن به شیر آب گرم خروجی موردنظر خواهید بود و میزان افت دمای آب گرم داخل لوله نیز کاملا متاثر از شرایط لوله کشی و عایق بندی محل مورد استفاده است؛ لذا به طور عمومی افزایش این فاصله در کلیه آبگرمکن ها، به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی توصیه نمی شود.