شرایط نصب همه مدل ها با هم یکسان است؟

خیر، شما می توانید متناسب با محل نصب دستگاه، مدل مناسب خود را انتخاب کنید.

  • برای مکان های دارای دودکش، انواع آبگرمکن با قطر دودکش ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر
  • برای مکان های فاقد دودکش، مدل های فن دار
  • برای مکان های دارای متراژ زیر ۶۰ متر، مدل‌های روم سیلد

ملاحظه: برای استفاده در فضای بالکن که در مجاورت وزش باد قرار دارد، مدل های محفظه احتراق بسته توصیه می شود.