شرایط نصب همه مدل ها با هم یکسان است؟

خیر، شما می توانید متناسب با محل نصب دستگاه، مدل مناسب خود را انتخاب کنید.

  • برای مکان های دارای دودکش، انواع آبگرمکن با قطر دودکش 10 و 15 سانتیمتر
  • برای مکان های فاقد دودکش، مدل های فن دار
  • برای مکان های دارای متراژ زیر 60 متر، مدل‌های روم سیلد

ملاحظه: برای استفاده در فضای بالکن که در مجاورت وزش باد قرار دارد، مدل های محفظه احتراق بسته توصیه می شود.

استفاده همزمان از دو یا چند شیر همزمان در مدل های دیواری فوری به دلیل فقدان مخزن و محدودیت ظرفیت حرارتی دستگاه برای گرم شدن آب در لحظه به صورت فوری، توصیه نمی شود؛ شما می توانید جهت دریافت حجم بیشتر از خروجی آب گرم، مدل های با ظرفیت بالاتر را انتخاب کنید.