در حال حاضر از آبگرمکن ایستاده استفاده می کنیم، آیا برای جایگزینی آن با آبگرمکن دیواری فوری نیاز به تغییر در لوله کشی داریم؟

بله. برای این کار، نیاز به انجام مراحل زیر است که هزینه آن به عهده مشتری می باشد.

  •  تغییر جزئی لوله کشی آب سرد ورودی و خروجی آب گرم، برای اتصال به دستگاه
  • بررسی انشعاب لوله کشی گاز مورد تایید در نقشه گاز محل نصب
    • در صورت قرارگیری شیرگاز دستگاه در ارتفاع حدود 25 سانتیمتر از کف زمین، می بایست مجوز تغییر لوله کشی گاز و انجام اصلاحات لازم برای نصب و استفاده از آبگرمکن ذیواری فوری را دریافت و سپس نسبت به جابجایی انشعاب لوله کشی گاز در محل نصب اقدام کنید.