جدیدترین مدل آبگرمکن دیواری فوری بوتان کدام است؟

سری مدل‌های نسل صادراتی توربو، دارای دو فن آوری شمعک دائم روشن، آیونایز بدون شمعک و آیونایز فن دار با ویژگی های زیر:

  • سری صادراتی، پُرتوان با کارآیی بالا
  • دارای فن آوری روز دنیا و ابعاد بهینه برای استفاده مناسب از فضای نصب
  • تنوع مدل
    • قابلیت اتصال به دودکش قطر 10 یا 15سانتیمتر ساختمان در مدل های B4215i Turbo, B4115 Turbo
    • قابلیت اتصال به دودکش قطر 15 سانتیمتر ساختمان در مدل های B4218i Turbo, B4118 Turbo
    • قابلیت اتصال به دودکش ویزه  6 سانتیمتر در مدل B4318if Turbo