تفاوت آبگرمکن های آیونایز و پیلوت دار در چیست؟

در آبگرمکن های پیلوت دار، شمعک آبگرمکن، دائم روشن است ولی در مدل های آیونایز، شمعک دائمی حذف شده و برای روشن شدن دستگاه از سیستم جرقه زن لحظه ای استفاده می شود. در مدل های آیونایز، علاوه بر صرفه جویی بیشتر در مصرف گاز و مقاومت نسبی در برابر املاح آب، با وجود جرقه زن خودکار، برای روشن کردن دستگاه، نیاز به استفاده از فندک وجود ندارد.

در مدل های آیونایز از بُرد الکتریکی استفاده شده است و برای تامین انرژی الکتریکی آن می توان از آداپتور همراه محصول یا قراردادن باتری در محفظه باتری زیر دستگاه استفاده کرد.