برای نگهداری مناسب و افزایش طول عمر رادیاتورهای پنلی بوتان چه اقداماتی نیاز است؟

به‌ منظور آگاهی از نکات مهم برای استفاده و نگهداری از رادیاتور پنلی بوتان، راهنمای استفاده از رادیاتور که در کارتن محصول قرار گرفته است را به طور کامل و دقیق مطالعه کنید.