اگر در محلی آب لوله کشی نباشد آیا می توان از مدل های کم فشار بوتان استفاده نمود؟

بله، برای عملکرد مناسب دستگاه، کافی است محل نصب منبع تغذیه آب ورودی دستگاه، حداقل دو متر بالاتر از سطح بالای آبگرمکن باشد.