اگر در محلی آب لوله کشی نباشد آیا می توان از مدل های کم فشار بوتان استفاده نمود؟

بله، لازم است ارتفاع منبع آب از بالای آبگرمکن حداقل ۲ متر باشد.