استفاده از ۲ شیر آب گرم به صورت همزمان، با آبگرمکن دیواری مقدور است؟

در مدل های با ظرفیت زیاد (۱۸ لیتری) مقدور است، ولی توصیه می شود که از ۲ شیر همزمان استفاده نشود.