استفاده از یک آبگرمکن برای ۲ طبقه مقدور است؟

خیر، توصیه نمی شود.