آیا آبگرمکن های بوتان دارای برچسب انرژی می باشند؟

بله، تمامی آبگرمکن های بوتان دارای برچسب انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی می باشند و میزان صرفه جویی هر مدل، از رده C تا E متغییر است  که در کاتالوگ محصول درج شده است.