آیا آبگرمکن های بوتان با گاز مایع (کپسول گاز) نیز کار می کنند؟

بله، تمامی مدل های آبگرمکن بوتان در انواع گاز شهری و مایع قابل خریداری است، بنابراین نیاز است در زمان خرید، برای برای صرفه جویی در هزینه های تبدیل نوع سوخت محصول، به نوع آن توجه کنید.

  • نوع سوخت مدل های قابل استفاده با گاز مایع، بر روی کارتن محصول درج شده است.

.