آبگرمکن های بوتان دارای چند سال ضمانت و با چه شرایطی می باشند؟

آبگرمکن های بوتان، مشروط به نصب دستگاه توسط سرویسکار مجاز، دارای 3 سال ضمانت هستند.