قرعه‌کشی جایزه بزرگ مابوتانیا 1402

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز جمعه 1402/12/18 ساعت 15:30 در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان جایزه بزرگ مسابقه مابوتانیا و مابوتانیا فرزندان سال 1402، مشخص شد.

برندگان جایزه بزرگ فرزندان مابوتانیا 1402

ردیف کد همکاری: نام و نام خانوادگی: نوع همکاری / شرکت شهر / محل خدمت استان / منطقه
1 00005745 محسن دهبان ورمزانی شرکت چینی کُرد نیایش دهبان ورمزانی کرمانشاه
2 00000412  جلال شمسی گروه صنعتی بوتان امیرعلی شمسی ساوه
3 5003661  علی باقری سرویسکار گروه صنعتی بوتان آریان باقری ایلام

برندگان جایزه بزرگ مابوتانیا همکاران 1402

ردیف کد همکاری: نام و نام خانوادگی: نوع همکاری / شرکت شهر / محل خدمت استان / منطقه
1 5001959 محمدرضا چاوشي سرویسکار گروه صنعتی بوتان شهرجدید صدرا فارس
2 00000295 مصطفی سرخیل گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه
3 00002853 سجاد خسروی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه