قرعه‌کشی مابوتانیا و مابوتانیای فرزندان زمستان 1402

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز جمعه 1402/11/13 ساعت 15:30 در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان مسابقه مابوتانیا و مابوتانیا فرزندان زمستان،  سال 1402 مشخص شد.

اسامی برندگان مسابقه مابوتانیای فرزندان زمستان 1402:

ردیف کد همکاری: نام و نام خانوادگی: نام فرزند نوع همکاری / شرکت استان / منطقه برنده قرعه کشی
1 00001676  روح اله اکبرزاده یگانه اکبرزاده گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
2 5007900 وزیری مهدی یاسمین وزیری نصاب راه انداز گلستان کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
3 00008521  معراج پورقلی اصلی خیلگاوان پارمین پورقلی شرکت الیکا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
4 00001301  علی گلی کیانا‌گلی گروه صنعتی بوتان تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
5 00002478  محمد زمانی آیناززمانی گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
6 00000713  غفور اسدپور علیرضا اسدپور شرکت الیکا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
7 00000758  وحید اسماعیلی سالومحله محمد امین اسماعیلی سالومحله گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
8 00004137  ایوب فلاحی آیدین فلاحی شرکت ماتیسا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
9 00000049  علی ابراهیمی عرفان ابراهیمی گروه صنعتی بوتان تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
10 00000745  رضا غلامعلی زاده فاطمه غلامعلی زاده شرکت الیکا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
11 00000511  علی مرزپیماجیرهنده نرگس مرزپیما شرکت ماتیسا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
12 00003747  اصغر زلقی نهال گروه صنعتی بوتان تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
13 00000245  محسن کارخانه امیر علی کارخانه گروه صنعتی بوتان تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
14 1001698 محمدباقر رباطي زاده ریحانه رباطی زاده نماینده فروش گروه صنعتی بوتان کرمان کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
15 5007718 حمید ابراهیمی موخر ثنا ابراهیمی نصاب راه انداز خراسان رضوی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
16 00003828  ابوالفضل علی پور آتنا علی پور شرکت بوتان مراکز و مناطق کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
17 00006636  حمیدرضا آب یاری ابوالفضل ابیاری شرکت الیکا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
18 00001162  مهدی ربیعی زینب ربیعی شرکت الیکا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
19 00000809  اکبر رزاقی قدیمی ستاره رزاقی قدیمی شرکت قطعات و کالای بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
20 00005754  یزدان آقابیگی پرهام آقابیگی شرکت چینی‌کُرد کرمانشاه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
21 00000091  رضا دلاور محمدمهدی دلاور گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
22 00000143  مراد سیفی طاها حسین سیفی گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
23 00005697  احمد جوزی ابوالفضل جوزی شرکت چینی‌کُرد کرمانشاه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
24 5001686  جمشید افسرده نصیرمحله ثناوسما سرویسکار گروه صنعتی بوتان گیلان کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
25 5001919  هادی خاموشان حدیث خاموشان سرویسکار گروه صنعتی بوتان خراسان جنوبی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
26 00000069  ناصرعلی مرادپور پرهام مرادپور گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
27 1005840  فاطمه حقدادی هستی سعیدی نماینده فروش گروه صنعتی بوتان خراسان جنوبی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
28 00006804  امین لیراوی درسالیراوی شرکت بوتان ران مراکز و مناطق کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
29 5001476  سیدابراهیم مدنی فرد زهرا سادات مدنی‌فرد سرویسکار گروه صنعتی بوتان مرکزی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
30 5006148  بهزاد کرمی یسنا کرمی سرویسیار گروه صنعتی بوتان مرکزی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
31 5004522  چنگیز شاه بانی کوتنائی هستی شاه بایی نصاب راه انداز مازندران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
32 5003816  نعمت اله توکل نژاد ستایش توکل نژاد نصاب تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
33 5007518 رحمان عباسی فلاح مائده عباسی فلاح نصاب راه انداز تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
34 00005708  فرزاد کرانی هومن کرانی شرکت چینی‌کُرد کرمانشاه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
35 5000976  رضا الماسی ترنم الماسی سرویسکار گروه صنعتی بوتان البرز کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
36 5002851  جابر محمدلو فاطمه محمدلو سرویسکار گروه صنعتی بوتان آذربایجان غربی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
37 5007619 حمید الهی طاها الهی سرویسکار گروه صنعتی بوتان کهگیلویه و بویراحمد کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
38 5006756  محمد اسدیان نمرور حدیث اسدیان نمرور نصاب راه انداز آذربایجان شرقی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
39 00005009  حوری کامیاب پور آنیتا رفیعی شرکت صنعتی تولا تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
40 00003921  مسعود استیری ملودی استیری شرکت بوتان ران تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
41 00005836  علی اقبالی اراداقبالی شرکت چینی‌کُرد کرمانشاه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
42 00005697  احمد جوزی ارغوان جوزی شرکت چینی‌کُرد کرمانشاه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
43 5007034  میثم فلاح مهرآبادی ملانی فلاح مهرآبادی نصاب راه انداز البرز کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
44 00007408  پویا اصحابی آدریان اصحابی شرکت فرآوری فلزات کاوه ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
45 5004214  حمیدرضا فرجی کیمیا فرجی نصاب تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
46 00001663  اسماعیل چهرقانی محمد فهام چهرقانی شرکت قطعات و کالای بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
47 00000175  اسداله انعامی داشبلاغ رادین انعامی گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
48 00000877  وحید کلهری غزل کلهری گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
49 00007262  هومن قاسمی راد امیرسام قاسمی راد شرکت الیکا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
50 5001761  حسن نوروزی سبحان نوروزی سرویسکار گروه صنعتی بوتان تهران کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
51 00001856  مصطفی ممدوح زینب ممدوح گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
52 00006823  پری دیده ور کیارادفرخی شرکت الیکا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
53 00001162  مهدی ربیعی حنانه ربیعی شرکت الیکا ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
54 5001533  کاظم خاکپور مسعود خاکپور سرویسکار گروه صنعتی بوتان خراسان جنوبی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
55 00002240  جواد ودود نازنین زهرا ودود گروه صنعتی بوتان ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
56 5006202  وحید کاظمی کلجاهی مهدی یار کاظمی سرویسیار گروه صنعتی بوتان آذربایجان شرقی کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
57 5004752  رضا صالحی عذاری فاطیما صالحی عذاری سرویسکار گروه صنعتی بوتان خوزستان کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
58 5002776  مهدی پیمان پور نیایش پیمانپور نصاب کهگیلویه و بویراحمد کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
59 00005828  علی اکبر صیدی صوفیوندی ثنا صیدی شرکت چینی‌کُرد کرمانشاه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی
60 00009301  صادق اقدسی ابوالفضل اقدسی شرکت فرآوری فلزات کاوه ساوه کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی

اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا زمستان 1402:

ردیف کد همکاری نام و نام خانوادگی نوع همکاری / شرکت شهر / محل خدمت استان / منطقه هدیه
1 1000843 روح اله ورمزيار نماینده فروش گروه صنعتی بوتان کرج البرز کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
2 1001057 سيد شهاب حسيني نماینده فروش گروه صنعتی بوتان ورامين تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
3 2000110 علیرضا مهدویان مهربانی نماینده فروش چینی‌کُرد قم قم کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
4 5005252 حسن میرزایی نصاب شهرجدیدپرند تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
5 5002277 ایرج محمدخانی نصاب شاهین شهر اصفهان کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
6 00009262 رضا رحیمی ترک شرکت الیکا سایت دوم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
7 26000186 رضا قهرمانی نصاب تهران تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
8 00006089 میلاد صفری شرکت چینی‌کُرد سایت سوم کرمانشاه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
9 1000998 حبيب شاكري نماینده فروش گروه صنعتی بوتان تهران تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
10 5007358 قدرت فتاحی سرویسکار گروه صنعتی بوتان شهرجدیدپرند تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
11 5007619 حمید الهی سرویسکار گروه صنعتی بوتان یاسوج کهگیلویه و بویراحمد کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
12 5003888 سید علی  رستم آبادی نصاب راه انداز تهران تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
13 5006548 عبدالرضا زارع رحیمی آبادی سرویسکار گروه صنعتی بوتان صفاشهر فارس کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
14 5007289 محمود آقازاده نصاب راه انداز کرج البرز کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
15 00005896 ستار عطائی شرکت چینی‌کُرد سایت چهارم کرمانشاه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
16 00001083 مهدی دادرس حقیقی پسند گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
17 00001172 سامان علی نژاد گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
18 5007274 جواد پیرداده سرویسکار گروه صنعتی بوتان خرم آباد لرستان کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
19 1001273 فاطمه زارع كوثرريزي نماینده فروش گروه صنعتی بوتان رفسنجان کرمان کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
20 5007961 یزدان صمدی سرویسیار گروه صنعتی بوتان کرمانشاه کرمانشاه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
21 00008180 حمید محرم پور شرکت صنعتی تولا دفتر هویزه تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
22 00006539 مهتاب اسحقی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
23 00000400 محمدرضا عسکری باغمیانی گروه صنعتی بوتان تپه سفید تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
24 00004074 فاطمه رضائی کوپایی شرکت بیتا تپه سفید تهران کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
25 00001477 رضا محمدی شرکت الیکا سایت ششم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
26 00008755 شهاب ساکی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
27 00001791 مرتضی اسماعیلی اکبر شرکت الیکا سایت سوم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
28 00000572 حسین رهائی نیک گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
29 00000971 نادر شریفی ارکمی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
30 00000389 سلیمان شیخلر گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
31 00004077 صابیر ویسی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
32 26000163 امین نیک پرور سرویسیار گروه صنعتی بوتان گلبهار خراسان رضوی کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
33 00007678 محمد حسن معارف شرکت بوتان ران بوشهر مراکز و مناطق کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
34 5001671 مجتبي همتي سرویسکار گروه صنعتی بوتان سمنان سمنان کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
35 00000458 علی اکبر لقائی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
36 00000503 فرخ یاری شرکت الیکا سایت چهارم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
37 00000392 علیرضا عرب گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
38 00000102 روح اله کامرانی گروه صنعتی بوتان سایت نهم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
39 00005163 زهرا رضائی چقابلکی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
40 00000135 علی امیری شرکت الیکا سایت دوم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
41 00004560 محمدکریم زارعی داشبلاغ شرکت الیکا سایت دوم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
42 00006045 یاسر ملایری شرکت چینی‌کُرد سایت سوم کرمانشاه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
43 00001534 ابوالفضل قمری گروه صنعتی بوتان سایت سوم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
44 26000196 امیر همتی آرانلو سرویسیار گروه صنعتی بوتان مشهد خراسان رضوی کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
45 00002986 شمسی ویسی نژاد شرکت الیکا سایت چهارم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
46 00004124 الهام وفائی شرکت ماتیسا سایت پنجم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
47 5006720 مهدی صوفی نماینده فروش قطعه گروه صنعتی بوتان اراک مرکزی کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
48 00004109 قاسم وایمند شرکت الیکا سایت سوم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
49 00003137 ایمان اژدر شرکت الیکا سایت دوم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
50 00008015 زهرا عربی گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
51 00004141 مسعود قاسملو گروه صنعتی بوتان سایت یکم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
52 00006192 سیدمسلم حسینی قره حسنی شرکت چینی‌کُرد سایت یکم کرمانشاه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
53 1005791 رامين سحري مقدم ديگه سرا نماینده فروش گروه صنعتی بوتان رضوانشهر گیلان کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
54 5003681 حسن جعفر زاده نصاب ایلام ایلام کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
55 00003036 محسن گیوکی شرکت الیکا سایت چهارم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
56 00000930 سیدعماد جوادی سیاهکله گروه صنعتی بوتان سایت ششم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
57 00005724 امیر محمدی سیاه بیدی شرکت چینی‌کُرد سایت دوم کرمانشاه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
58 00007279 هادی آقائی شرکت الیکا سایت سوم ساوه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
59 5006614 اشكان داودی نیا سرویسکار گروه صنعتی بوتان قصرشیرین کرمانشاه کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی
60 5005302 علي صبوري سرویسکار گروه صنعتی بوتان خلیل آبادکاشمر خراسان رضوی کارت هدیه 2.5 میلیون تومانی