آموزش کار با پکیج شوفاژ دیواری بوتان: خاموش کردن دستگاه