اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا زمستان و عکاسی یلدا اعلام شد !

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان در مسابقه مابوتانیا و مسابقه عکاسی یلدا، اسامی برندگان به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد.