قرعه‌کشی پایان سال مابوتانیا ۱۴۰۱

طی مراسم قرعه‌کشی که به صورت زنده روز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۰ در دفتر مرکزی گروه شرکت‌های بوتان برگزار شد، برندگان مسابقه مابوتانیا زمستان و مابوتانیا زمستان فرزندان، برندگان جایزه بزرگ مابوتانیا و برنده جایزه بزرگ مابوتانیا فرزندان سال ۱۴۰۱ مشخص شد.