مابوتیا- پاییز

اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا پاییز ۱۴۰۰ اعلام شد!

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان در مسابقات مابوتانیا، اسامی برندگان سری سوم مسابقه مابوتانیا ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر اعلام می شود.