چگونه حوله خشک کن بوتان را از مارک های دیگر تشخیص دهیم؟

بر روی بدنه حوله خشک کن بوتان، کلمه Butane حک شده است.