پکیج شوفاژدیواری بوتان دارای چند سال ضمانت و با چه شرایطی است؟

24 ماه از تاریخ راه اندازی، مشروط به نصب توسط نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز و راه اندازی توسط سرویسکار مجاز