هر مدل حوله خشک کن بوتان، برای چه فضایی مناسب است؟

با توجه به متراژ حمام و نیاز گرمایشی، می توانید حوله خشک کن را انتخاب کنید؛ به طور کلی برای حمام های بسیار کوچک، مدل ۱۰ لوله، برای حمام های با متراژ  ۴ متر مربع تا ۷ متر مربع، مدل ۱۴ لوله و برای متراژ های بالاتر از ۷ مترمربع، مدل ۱۹ لوله را انتخاب کنید.