سایز دودکش مورد نیاز برای استفاده از پکیج شوفاژدیواری چقدر است؟

قطر مورد نیاز برای دودکش پکیج‌های شوفاژدیواری بوتان 15 سانتیمتر است. اما در صورتی که سایز دودکش محل مورد نظر شما کمتر از 15 سانتیمتر باشد، می توانید از مدل محفظه احتراق بسته (Room Sealed) با سایز دودکش 10 سانتیمتر استفاده نمایید. لازم به ذکر است این مدل پکیج شوفاژدیواری که محفظه احتراق آن بسته است با استفاده از یک دودکش مخصوص دو جداره نصب می‌شود و دارای یک فن برای تخلیه محصولات حاصل از احتــراق و همچنین مکش هوای مورد نیاز احتراق از فضـای خـارج محل نصب (فضای آزاد) می باشد. به طوری که هوای مـورد نیاز برای احتــراق از لوله بیرونی دودکــش وارد و دود حاصل از احتراق از لوله داخلی خارج  می شــود و به این ترتیب از هــوای فضــای داخل ساختمان استفــاده نمی شود.

نیاز است تا برای نصب دستگاه های محفظه  احتراق بسته، از دودکش دوجداره شرکت سازنده پکیج شوفاژ استفاده نمایید.