رادیاتور بوتان دارای چند سال ضمانت است؟

۱۰ سال از تاریخ تولید