در نصب پکیج شوفاژدیواری، چه مواردی شامل نصب رایگان نمی شود؟

 • موارد خارج از شمول نصب رایگان
  • هزینه ایجاد تغییر در تاسیسات ساختمان مطابق توافق ریالی قبلی با مشتری:
   • لوله و دستمزد لوله کشی یا دستمزد انجام تغییرات در لوله کشی موجود
   • اتصالات (به غیر از اتصالات رایگان داخل کارتن)
  • انواع لوازم جانبی مانند سختی گیر، فیلتر و … و دستمزد نصب آنها
  • رابط دودکش و دستمزد ایجاد تغییرات موردنیاز در دودکش ساختمان برای نصب ایمن و استاندارد
  • هزینه کارشناسی سرویسکار مجاز جهت نصب صحیح و ایمن دستگاه