حوله خشک کن بوتان در چند مدل تولید می شود؟

حوله خشک کن فولادی بوتان در چهار مدل ۷ لوله، ۱۰ لوله، ۱۴ لوله و ۱۹ لوله تولید و به بازار عرضه می شود.