آیا می توان از پکیج شوفاژدیواری بوتان در سیستم گرمایش از کف، اسپلیت کانالی و فن کوئل استفاده کرد؟

بله، توصیه می‌شود در این موارد قبل از اقدام، از مشاوره شرکت استفاده نمایید. در خصوص استفاده از اسپلیت کانالی و فن‌کوئل انجام تنظیمات اولیه توسط سرویسکار مجاز ضرورت دارد.
همچنین برای حصول اطمینان از کارکرد صحیح سیستم های تهویه اسپلیت کانالی در زمان اتصال به پکیج شوفاژدیواری، می توانید از رابط پکیج شوفاژدیواری و اسپلیت کانالی که توسط شرکت بوتان تولید می شود، استفاده نمایید.