آیا حوله خشک کن نیز مانند رادیاتورهای گرمایشی نیاز به هواگیری دارد؟

بله. این کار از طریق شیر هواگیری حوله خشک کن انجام می شود.