آیا پکیج های شوفاژدیواری محفظه احتراق بسته در صورت قطع برق و از کار افتادن فن، ایمنی لازم را خواهند داشت؟

بله، در این مواقع، سیستم به طور خودکار خاموش شده و تا وصل مجدد برق، دستگاه خاموش می ماند.