آیا امکان اضافه یا کم کردن لوله به حوله خشک کن بوتان وجود دارد؟

خیر. در هیچ حوله خشک کنی به دلیل نوع ساخت این محصول، چنین امکانی وجود ندارد.