اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا پاییز اعلام شد !

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان در مسابقه مابوتانیا، اسامی برندگان قرعه‌کشی جوایز به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد.