بوتان به عنوان واحد نمونه استانی در سال 1400 انتخاب شد

بوتان صادرکننده نمونه ملی در سال 1400

کتابخانه اتاق ایران؛ به نام محسن خلیلی عراقی

تقدیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از محسن خلیلی عراقی مشهور به “پدر صنعت ایران”

بوتان برنده جایزه ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران در سال 1397

برای سومین سال متوالی، گروه صنعتی بوتان به عنوان صادرکننده نمونه کشور برگزیده شد!

گروه صنعتی بوتان، تولیدکننده نمونه سال 1397 در کشور