افتخارات

افتخارات بوتان

افتخارات گروه صنعتی بوتان از گذشته تا کنون:

سالرويداد مهم
1332تاسيس شركت بوتان
1335توليد اولين اجاق گاز
1338توليد اولين بخاری گازی
1338پايه گذاری اولين خدمات مشتريان سراسری دركشور
1340راه اندازی اولين مركز تماس مجهز به سيستم بی سيم دركشور
1343توليد اولين آبگرمكن گازی ايستاده
1345توليد اولين سيلندرگاز مايع
1346گازسوز كردن خودرو برای اولين بار
1353توليد اولين اجاق پيک نيک
1367توليد اولين آبگرمكن ديواری
1368راه اندازی سيستم مديريت شبكه خدمات مشتريان
1370لوح افتخار از رياست جمهوری
1371توليد اولين مينی فر
1372توليد اولين شوفاژ ديواری
1373توليد اولين مايكروفر
1374ايجاد اولين آزمايشگاه آكرديته آزمون آبگرمكن های ديواری
1375اولين توليد كننده لوازم خانگی دارنده ايزو 9002
1377توليد اولين آبگرمكن ديواری كم فشار
1377پنجمين شركت دارنده ايزو 14001 درصنايع كشور
1378صادرات قطعات آبگرمكن به اروپا
1378اولين توليد كننده لوازم خانگی دارنده ايزو 9001
1378اولين آبگرمكن دارای استاندار كيفيت اروپا
1379لوح صنعت سبز از سازمان محيط زيست
1379تنها آزمايشگاه آكرديته آزمون بويلرهای گرمايش مركزی
1381نسل سوم آبگرمكن
1381راه اندازی كارخانه مدرن ساوه
1381لوح تقدير پيشكسوت صنعتی از سوی وزارت صنايع
1381لوح طرح برتر رويه آبگرمكن ديواری از فرهنگستان هنر و مركز توسعه صادرات
1381توليد پكيج شوفاژ ديواری ايتاليايی بوتان
1381اولين توليد كننده لوازم خانگی دارنده ايزو 18001
1382توليد اولين آبگرمكن آيونايز با بالاترين رده انرژی
1382مركز مدرن مديريت ارتباط مشتريان
1382واحد نمونه كشوری در استاندارد و كيفيت برتر
1383توليد اولين پكيج شوفاژ ديواری با محفظه احتراق بسته
1383كسب رتبه سومين توليد كننده آبگرمكن ديواری گازی دنيا
1384مدال طلای تحقيق و توسعه از وزارت صنايع
1385توليد اولين آبگرمكن فن دار
1385توليد اولين پكيج شوفاژ ديواری فن دار با محفظه احتراق بسته
1386اولين آبگرمن ديواری با رده انرژی B
1386اولين دارنده گواهينامه فنی از مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن
1387توليد رادياتور آلومينيومی با راندمان بالا
1387نسل چهارم آبگرمكن
1387صادرات آبگرمكن به اروپا
1387راه اندازی كارخانه جديد
1387برگزيده به عنوان نوآور برتر از سوی انجمن تحقيق و توسعه صنايع و معادن
1387دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان
1387نشان كيفيت اروپا برای رادياتور
1388افتتاح مركز تماس مشتريان با 60 خط جوابگويی از سراسر ايران
1388انتخاب بعنوان واحد نمونه كشوری در استاندارد و كيفيت برتر توسط موسسه استاندارد
1388دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان
1388تنها آزمايشگاه آكرديته بين المللی در ايران
1389دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان
1389شوفاژ چگالشی پرقدرت بوتان
1390واحد صنعتی نمونه
1390دريافت تنديس طلايی رعايت حقوق مصرف كنندگان
1390تنديس تقدير از كارفرمايان حامی كارگر
1390استاندارد سيستم مديريت رسيدگی به شكايات مشتری و رضايت مشتری
1390اولين دارنده استاندارد سيستم اندازه گيری و ارزيابی رضايت مشتری
1390اولين توليدكننده آبگرمكن محفظه احتراق بسته در ايران
1390اولين توليدكننده آبگرمكن دماثابت در ايران
1391واحد صنعتی نمونه
1391گواهينامه رتبه زرين طرح ملی رتبه بندی كارت های بازرگانی
1391دريافت تنديس طلایی واحد نمونه استاندارد ايران
1391دريافت تنديس طلايی بعنوان واحد صنعتی نمونه كشور در توليد و خدمات پس از فروش
1391دريافت گواهينامه و تنديس طلايی بعنوان واحد برتر حمايت از حقوق مصرف كنندگان
1391انتخاب آزمايشگاه نمونه كشور
1392رتبه نخست در سطح واحدهای توليدی استان
1392دريافت لوح و تنديس واحد برتر كيفيت( 5 سال كيفيت مستمر و پايدار)
1392تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان
1392تندیس زرین برند محبوب ملی
1392رتبه اول در تولید وسایل گاز سوز
1393تنديس طلایی رعايت حقوق مصرف كنندگان
1393تنديس زرين برند محبوب ملی
1394تنديس واحد توليدی نمونه ملی
1394تنديس سيمين واحد صنعت سبز كشور(به انتخاب سازمان محيط زيست ايران)
1394تنديس طلایی رعايت حقوق مصرف كنندگان
1395واحد نمونه توليدی ملی به انتخاب موسسه استاندارد
1395صادر كننده نمونه ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت
1395 واحد نمونه صنعت سبز برای دومين سال پياپی(به انتخاب سازمان محيط زيست ايران)
1395تنديس نام نشان تجاری به انتخاب سازمان توسعه تجارت
1396صادر كننده نمونه ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت
1397تولید کننده نمونه سال ۱۳۹۷ در کشور
1397صادرکننده نمونه کشور برای سومین سال متوالی
1397جایزه ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران
1398صادرکننده نمونه استان تهران
1399صادرکننده نمونه استان تهران
1400صادر کننده نمونه ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت
1400واحد نمونه استانی به انتخاب اداره کل استاندارد استان مرکزی
1401صادر کننده نمونه ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت
1401پرچمدار صادرات استان تهران به انتخاب اتاق بازرگانی تهران
1402صادر کننده ممتاز ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت