آموزش کار با پکیج شوفاژ دیواری بوتان: راه اندازی دستگاه