تاریخچه خدمات مشتریان

شبکه خدمات مشتریان بوتان از اولین سال های تاسیس در راستای اصل مشتری ‌محوری و با هدف فراهم نمودن رفاه بیشتر خانواده‌ها، جهت پاسخگویی مناسب به نیاز مشتریان راه اندازی شد. بوتان از سال 1338 با راه‌اندازی اولین مركز مشتریان، اقدام به ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان نمود. در آن زمان، مركز  مشتریان بوتان، تنها مركز مجهز به سیستم بی‌سیم در كشور بود و این امكان را فراهم می کرد تا در حداقل زمان ممكن به درخواست های مشتریان رسیدگی شود. از سال 1367 با توسعه تولید محصولات گازسوز توسط بوتان، توسعه كمی و كیفی شبكه خدمات‌رسانی نیز در برنامه كار شركت قرار گرفت و این حركت در دهه 70 با تاسیس مراكز مشتریان در سراسر كشور و مجهز شدن آن مراكز با سرویسكاران مجاز،  برای خدمت به مشتریان توسعه بیشتری یافت. در سال های بعد از آن تا کنون نیز توسعه این شبکه در دست انجام بوده است؛ به طوری که هم اکنون بوتان دارای گسترده ترین شبکه خدمات مشتریان در سراسر کشور با سرویسکارانی ماهر، مجرب و آموزش دیده می باشد.